Diagnoza kompetencji społecznych dla młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Proszowicach

Za nami kolejna diagnoza kompetencji społecznych z wykorzystaniem testu psychometrycznego. Nasza pani psycholog Renata Idzik w dniach 7-8 grudnia br. spotkała się z młodzieżą Ochotniczych Hufców Pracy w Proszowicach.
 
Diagnoza została przeprowadzona w ramach rozpoczynającego się w tej miejscowości projektu „Zdobądź nowe umiejętności” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa – projekty Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wcześniejsze wpisy

Udanych wakacji!

Zakończył się kolejny rok szkolny – w imieniu zespołu MODI Centrum Rozwoju i Psychoedukacji chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom naszych

Więcej