Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest do psychologów, psychoterapeutów oraz studentów ostatniego roku studiów psychologicznych.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania, diagnozowania depresji u dzieci i młodzieży. Ponadto Uczestnicy zostaną zapoznani z narzędziami diagnostycznymi jak również zostaną zapoznani z metodami wykorzystywanymi w pracy terapeutycznej. Zajęcia mają charakter warsztatowy Uczestnicy będą mieli również możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w trakcie ćwiczeń.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Depresja: objawy i kryteria rozpoznania wg ICD 10 /ICD11) oraz DSM V.
 • Depresja a zaburzenia współwystępujące i pokrewne – diagnoza różnicowa.
 • Proces diagnozowania – wywiad diagnostyczny z rodzicami/opiekunami dziecka, badania medyczne, obserwacja zachowań dziecka.
 • Prezentacja wybranych narzędzi wykorzystywanych w diagnozowaniu depresji.
 • Leczenie depresji (farmakoterapia, psychoterapia, inne formy oddziaływań leczniczych).
 • Analiza studium przypadków.

Koszt

550
 • Kraków
 • 15 godzin
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl