Diagnoza i opiniowanie w neuropsychologii klinicznej

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest do psychologów, psychoterapeutów oraz studentów ostatniego roku studiów psychologicznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami diagnozy neuropsychologicznej, zasadami prowadzenia badania oraz oceny uzyskanych wyników w testach.

Zajęcia mają charakter warsztatowy Uczestnicy będą mieli również możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w trakcie ćwiczeń.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Specyfika i cel diagnozy neuropsychologicznej.
 • Proces diagnozowania.
 • Prezentacja wybranych narzędzi wykorzystywanych w badaniu neuropsychologicznym.
 • MMSE badanie podstawowych funkcji poznawczych.
 • CTT ( Kolorowy Test Połączeń) i RFFT (Test Płynności Figuralnej Ruffa) – badanie funkcji wykonawczych.
 • Benton, RFFT i CTT – badanie funkcji wzrokowych.
 • CVLTi RHLB – badanie funkcji językowych.
 • Interpretacji wyników uzyskanych w wybranych metodach – ćwiczenia warsztatowe.
 • Formułowanie opinii na podstawie wywiadu, obserwacji i wyników badań.

 

Koszt

550
 • Kraków
 • 15 godzin
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl