Coach

Coaching to metoda odkrywania i rozwoju osobistego potencjału. Rolą Coacha jest wspieranie w odkrywaniu zasobów klienta. Coach nie wskazuje drogi do osiągnięcia celu, ale pomaga samemu ją odnaleźć.

Korzyści z coachingu:

mgr Renata Idzik

psycholog o specjalności klinicznej, oligofrenopedagog, mediator w trakcie uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu psychotraumatologa